O firmie

Firma została założona w 1989 roku przez Leszka Stramskiego, który kilkanaście wcześniejszych lat przepracował w Urzędzie Dozoru Technicznego na stanowisku inspektora urządzeń dźwignicowych. Profil firmy od początku związany był z żurawiami samochodowymi: naprawa ograniczników obciążenia, sprzedaż części zamiennych, w szczególności do urządzeń produkcji rumuńskiej, a także lin nieodkrętnych.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych właścicielem firmy został Kamil Stramski.  Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, rozpoczął się szybki napływ urządzeń z zachodniej Europy, co wymusiło dostosowanie się do zmieniającego się dynamicznie rynku.

Obecnie profil firmy obejmuje:

  • Serwis żurawi samochodowych,
  • Sprzedaż żurawi używanych,
  • Sprzedaż części oraz dokumentacji do żurawi samochodowych,
  • Naprawa oganiczników obciążenia następujących marek: ECKO, PIMB Biskupiec typ 73, PAT, EKS, KRUGER,
  • Montaż nowych ograniczników obciążenia na żurawiach z wysięgnikami hydraulicznymi oraz kratowymi,
  • Sprzedaż smarów specjalistycznych, w szczególności smaru Berulub Pal 1 do powierzchni ślizgowych,
  • Doradztwo przy zakupie urządzeń używanych w Polsce i z zagranicy,